lanh-dao-van-phong - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang

 
Danh sách tin tức tạm thời không có.

Lãnh đạo Văn phòng

Ngày 17-08-2020

Họ và tên: Nguyễn Hữu Nghị

Ngày sinh: 30/3/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Long Mỹ, Hậu Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chánh Văn phòng phụ trách

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

 

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đoan

Ngày sinh: 07/8/1979

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Càng Long, Trà Vinh.

Trình độ chính trị: Cao cấp Lý luận Chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Dân sự và Tố tụng Dân sự, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chánh Văn phòng

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang.

Thông báo tạm thời không có.
Đang online: 1
Hôm nay: 54
Đã truy cập: 19716
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.